Kā tas notiek?

1Biznesa prasības

Parasti viss sākas ar Jūsu vajadzības saprašanu. Tā var būt vēl tikai ideja vai arī jau aprakstītas prasības IT sistēmai. Pirmajā gadījumā mēs izrunājam un piefiksējam, kā mēs varētu konkrēto ideju realizēt, otrajā gadījumā mēs precizējam jau aprakastītas prasības. Tā rezultātā mēs iegūstam to, ko mēs saucam par biznesa prasību aprakstu. No šī aprakasta mēs varam izveidot tāmi un izteikt piedāvājumu. Šo soli mēs veicam bez maksas.
2Specifikācija

Šajā solī mēs projektējam sistēmu, detalizējot biznesa procesus, sistēmas funkcionalitāti, aprakstam datu bāzes un veidojam sistēmas ekrānformas. Šo soli veic mūsu sistēmanalītiķi, intervējot Jūs. Iegūto dokumentu mēs saucam par PPS (programmatūras prasību specifikācija), kas tipiski atbilst standartam LVS 68:1996. Vairumā gadījumu tas ir pietiekami, lai pasūtītājs saprastu, kā sistēma funkcionēs un mūsu programētāji – kā programmējama sistēma.

Gadījumos, kad ir nepieciešams detalizēts sistēmas tehniskā risinājuma apraksts, tiek veidots dokuments, ko mēs saucam par PPA (programmatūras projektējuma apraksts), kas tipiski atbilst standartam LV 72:1996. Šo soli veic mūsu sistēmas arhitekti.
Sarežģītos projektos tiek izstrādāti arī citi dokumenti, kā sistēmas koncepcija, projekta organizācijas plāns, risku novēršanas plāns, testēšanas konceptuālais plāns u.c.
Bieži tāme tiek sastādīta pēc šīs fāzes, tas ļauj izveidot precīzāku tāmi un precīzāk noteikt termiņus.
3Dizains

Dizaina fāze sastāv no diviem soļiem: dizaina koncepta un tehniskā dizaina.

Dizaina konceptu zīmē konceptuālais dizaineris, kuru uzdevums ir radīt sistēmas (īpaši publisko daļu) vizuālo konceptu. Otro soli veic tehniskais dizaineris, kas saskaņotajā vizuālajā koncepta sagatavē uzzīmē parējās sistēmu daļas. Tehniskais dizaineris galvenokārt fokusējās uz to ko mēs saucam par lietojamību (usability) jeb sistēmas lietošanas ērtumu.
4Programmēšana

Šajā solī programmētāju grupa saskaņā ar specifikāciju un dizainu izstrādā sistēmu. Projektu vadītājs iepriekš atrunātajos laika intervālos (tipiski no reizes nedēļā līdz reizei mēnesī) tiekas ar Jums un parāda paveikto, kā arī sarunā to, kas tiks paveikts nākamajā laika intervālā. Tādā veidā Jūs varat efektīvi sekot līdzi un vadīt projekta izstrādes gaitu.

5Testēšana

Šis solis ir katram projektam specifisks un varēt saturēt dažādus testēšanas veidus: unit testēšana, funkcionālā testēšana, integrāciju testēšana u.t.t. Tipiski projektā nepieciešamā testēšana tiek atrunāta pirms projekta, pārrunājot biznesa prasības. Jebkurā gadījumā, šis solis noteikti satur testēšanas veidu, ko mēs saucam par akcepttestēšanu.

Specifikācijas beigu fāzē vai programmēšanas fāzē tiek radīts dokuments, ko mēs saucam par akcepttestēšanas plānu, kas apraksta, kādas konkrētas pārbaudes veicot Jūs varēsiet pārliecināties, ka mēs esam izveidojuši specifikācijai atbilstošu sistēmu. Pēc programmēšanas pabeigšanas mūsu projekta vadītājs kopā ar Jūsu pārstāvi veic šos testus un veiksmīgu testu gadījumā tiek pieņemts, ka ir radīta sistēma.
6Dokumentēšana

Šajā solī tiek radīta pirms projekta veikšanas atrunātā sistēmas dokumentācija, kas var būt lietotāju rokasgrāmata, administratora rokasgrāmata u.c.
7Apmācība

Ja vienkāršu sistēmu gadījumā dažbrīd netiek veidotas rokasgrāmatas, tad apmācība tipiski ir nepieciešama katrā projektā. Pēc šīs fāzes cilvēki, kas lietos un administrēs sistēmu ir gatavi sākt darbu ar sistēmu.
8Ieviešana

Šajā solī vispirms mūsu vai jūsu sistēmas administratori instalē un konfigurē serveru programmatūru un izstrādāto sistēmu. Ja ir dati, kurus ir nepieciešams migrēt no citām sistēmām, tad šis tiek veikts kā nākamais ieviešanas solis. Sarežģītos gadījumos pirms šī soļa veikšanas tiek veidots dokuments, ko mēs saucam par migrācijas plānu, kurā tiek atrunāts, kā pa soļiem notiks pāreja no vecās sistēmas uz jauno. Pēc šī soļa pabeigšanas sistēma ir ieviesta.
9Garantijas uzturēšana un atbalsts

Pēc sistēmas ieviešanas garantijas uzturēšanas laikā sistēmas kļūdas tiek labotas bez maksas. Mēs piedāvājam arī šajā laikā nodrošināt sistēmas administratora un atbalsta pakalpojumus. Sistēmas administrators seko serveru darbībai. Atbalsta dienests risina lietotāju problēmas. Pastāv iespējas mums pasūtīt sistēmas izmaiņas vienkāršā veida izmantojot mūsu atbasta sistēmu Qtask.